Generalforsamling

Generalforsamling

Mandag den 8. maj 2023 kl. 19.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabs fremlæggelse
 4. Anvendelse af årets overskud
 5. Valg af bestyrelse
  På valg er:
  Asbjørn Pedersen
  Thomas Sørensen
  Steffen Pedersen
 6. Valg af suppleant
  På valg er: Ny valg
 7. Fastsættelse af kontingent for 2024
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt