Generalforsamling

Generalforsamling

Endelig dagsorden kommer.

Mandag den 6. maj 2024 kl. 19.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabs fremlæggelse
 4. Anvendelse af årets overskud
 5. Valg af bestyrelse
  PÃ¥ valg er:
 6. Valg af suppleant
  PÃ¥ valg er:
 7. Fastsættelse af kontingent for 2025
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt