Generalforsamling

Generalforsamling

Mandag den 6. maj 2024 kl. 19.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabs fremlæggelse
 4. Anvendelse af årets overskud
 5. Valg af bestyrelse
  På valg er:
  Folmer Pedersen – Modtager genvalg
  Jack Collatz – Modtager genvalg
  Carsten Vestbjerg – Modager genvalg
  Frede Andersen – Modtager genvalg
 6. Valg af suppleant
  På valg er:
  Nick Schaadt – Modtager genvalg
 7. Fastsættelse af kontingent for 2025
 8. Indkomne forslag – sendes til bestyrelsen senest 8 dage før.
 9. Eventuelt