Om Søren R. Welling

Søren Rasmus Welling blev født i 1917 i Skanderup ved Lunderskov. Født under små kår i en stor søskendeflok. Søren Welling startede som landmand, men hans hovederhverv var som kunstmaler (underviste også) og lidt billedhugger.

Søren Welling kom til Mejlby ved Lintrup i 1964 og har gennem det meste af sit liv været samler. I begyndelsen samlede han sten, flintesten og økser, der i dag er blevet til en stor flot stenaldersamling.

Søren Welling fik en idé om at lave en landsby fra omkring år 1900. Han begyndte derfor at indsamle uanede mængder af bevaringsværdige og sjældne sager, man kunne forestille sig fandtes omkring den tid. I 1976 begyndte Søren Welling så at bygge. Han indsamlede genbrugsmaterialer fra omegnen, og byggede deraf små sammenhængende huse, i hvilke man kan finde skolestue, købmandsforretning, stuer, soveværelse, karlekammer og forskellige værksteder. Søren Welling var både arkitekt og bygherre, og han spurgte ikke om byggetilladelse. Hvis man ikke spørger får man ikke nej, var hans devise.

Søren Welling var ikke medlem af folkekirken, alligevel byggede han en kirke.
For som han sagde: Kroen skal jo være der og kirken kan vel ikke undværes.

Søren Welling levede i sin egen verden. Men når han gik på prædikestolen i kirken, fortalte han levende og sprudlende til interesserende gæster. Han fortalte om sin verden, uden love og regler, uden renter og krig.

Søren Welling var gift to gange og havde syv børn. Han døde i 1996, hvor han blev bisat fra sin egen kirke