Covid19 Restriktioner

NYE CORONA-RESTRIKTIONER – SÅDAN BERØRES MUSEER

Opdateret 26. oktober Forsamlingsforbuddet er skærpet til max 10 fra og med 26. oktober til 22. november.  Desuden skal alle bære mundbind eller visir på blandt andet museer, gældende fra 29. oktober til 2. januar 2021. Det var meldingen fra statsminister Mette Frederiksen fredag den 23. oktober. De strammere restriktioner kommer i kølvandet på flere dage med stigende corona-smittetal.

Det betyder det for museerne

 • Omvisninger, arrangementer og andet, hvor folk opholder sig eller færdes i grupper, må nu kun afholdes for max 10 personer
 • Forsamlingsforbuddet på 10 personer gælder både ude og inde
 • Undtaget er forsamlinger, hvor publikum i al væsentlighed sidder ned og er vendt mod en scene, et lærred eller lign. I det tilfælde er forbuddet fortsat 500 personer
 • Skoleklasser, der som led i undervisningen deltager i læringsaktiviteter på museerne er undtaget fra det generelle forsamlingsforbud (læs mere herom på Kulturminiteriets side “Kulturlivet under covid-19” nedenfor)
 • Alle museumsgæster skal bære mundbind eller visir
 • Alle museumsansatte, der befinder sig i lokaler med adgang for publikum, skal bære mundbind eller visir
 • Kravet om mundbind eller visir gælder ikke, når man sidder ned
 • Kravet om mundbind eller visir gælder ikke udendørs

Plads- og afstandskrav i øvrigt er ikke ændret.

Arbejdsplads eller offentlig kulturinstition

Det er vigtigt at skelne mellem de krav, der gælder for museet som a) arbejdsplads og b) institution med adgang for offentligheden. Det er nemlig ikke helt de samme retningslinjer, der gør sig gældende. Fx må man gerne mødes mere end 10 personer til et møde på en arbejdsplads, så længe der er mere end 1 meter mellem hver medarbejder, mens man ikke må samle mere end 10 personer til fx en omvisning.

For den del af museet, der fungerer som en kontorarbejdsplads, gælder alene et krav om, at der skal være mindst 1 meter i mellem de ansatte (i særlige tilfælde 2 meter). Forsamlingsforbuddet gælder ikke i kontorer – der må gerne være mere end 10 personer i samme lokale, hvis blot der er mindst 1 meter i mellem hver person. Der er heller ikke noget krav om, at der skal være et bestemt antal m2 gulvareal per person.

Kilder:

Stående eller siddende publikum/gæster

Når man ser på museet som en kulturinstitution med gæster, er det vigtigt at skelne imellem, om der er tale om publikum, der i al væsentlighed er stående, eller om der er tale om kulturarrangementer med siddende publikum eller fx siddende gæster i restaurant/café.

 • Stående, eller ”i al væsentlighed stående”, publikum (som museernes publikum som oftest vil være) skal have minimum 4 m2 gulvareal per person
 • Siddende publikum ved arrangementer eller i fx restaurant/café skal have minimum 2 m2 gulvareal per person
 • Kulturarrangementer med siddende publikum på op til 500 personer må afholdes i dertil indrettede sale – der skal være mindst 1 meter mellem hver gæst og mindst 2 m2 gulvareal per person i salen
 • Omvisninger og andet, hvor publikum bevæger sig rundt/er stående, er omfattet af forsamlingsforbud, og må altså pt. rumme i alt 10 personer – og de øvrige krav til afstand skal overholdes
 • Skoleklasser er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet, da museernes skoletjenester følger retningslinjerne for åben skole og derfor er underlagt de samme regler som øvrig undervisning – museer skal kort sagt følge de regler, som den skole eller institution, der besøger museet, er underlagt*

*Pr. 26. oktober hedder det på Kulturministeriets hjemmeside under “Svar på generelle spørgsmål”: “Arrangementer, der primært har et fagligt formål, bør afholdes i almindelig dagstid. Derudover anbefales det ikke at afholde såvel faglige som sociale arrangementer med overnatning som fx kolonier, lejrskoler og studieture. […] Der anbefales derved ikke at aflyse teater- og biografture med fx skoleklasser, hvis disse indgår som et fagligt formål i undervisningen.”

Kilder: