Generalforsamling

Generalforsamling

Mandag den 6. maj 2019 kl. 19.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabsfremlæggelse
 4. Anvendelse af årets overskud
 5. Valg af bestyrelse
  På valg er:
 6. Valg af suppleant
  På valg er
 7. Fastsættelse af kontingent for 2020
 8. Eventuelt