Generalforsamling

Generalforsamling

Mandag den 7. maj 2018 kl. 19.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabsfremlæggelse
 4. Anvendelse af årets overskud
 5. Valg af bestyrelse
  På valg er:
  Bent Andersen
  Bent Sørensen
  Frede Andersen
  Søren Bøgedahl
 6. Valg af suppleant
  På valg er
  Folmer Petersen
 7. Fastsættelse af kontingent for 2019
 8. Eventuelt