Sønderjysk dag

Synnejysk Søndag

Der vil være stort kaffe/kagebord hvor der vil blive spillet lidt stille og roligt musik. Der vil blive spillet lidt op til de sønderjyske fællessange (vi udleverer sangark).

Senere vil vi få fortalt sjove historier på sønderjysk af en rigtig sønderjyde. Opvokset i Bovrup men nu bosat i Plougstrup.

Mere info kommer senere.